UPONOR

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

- Regulačná stanica s 230 V termopohonom, bezkáblovým termostatom a réleovým modulom
- Maximálna teplota sekundárneho okruhu je 60°C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G