UPONOR

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

- Regulačná stanica s 230 V termopohonom, bezkáblovým termostatom a réleovým modulom
- Maximálna teplota sekundárneho okruhu je 60°C

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

1095130

Uponor Fluvia T pumpgroup Push-12 WL-G

Bal. 11
Bal. 260
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]