UPONOR

Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-G

- Regulačná stanica s 230 V pohonom
- Maximálna teplota sekundárneho okruhu je 50°C

Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-G

1095128

Uponor Fluvia T regulačná stanica Push-12 AC-G

Bal. 11
Bal. 260
Jedn.ks
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]