UPONOR

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

- regulátor teploty privodnej vody
- riadici režim: len pre vykurovanie
- princíp riadenia: kompenzácia vonkajšej teploty

Funkcie:
- aktivácia zmiešavacieho ventilu
- týždenný program s 9 predprogramovanými harmonogramami
- 4 voľne programovateľné harmonogramy
- režím čerpadlo Stand Alone
- čerpadlo v kombinácií s regulátorom Uponor Smatrix Base alebo Wave
- informácie o prívodnej teplote, vonkajšej teplote a teplote v miestnosti v reálnom čase
- informácie o stave zmiešavacieho ventilu v reálnom čase
- informácie v reálnom čase o aktuálnom dni zobrazené v grafe (komfortná a znížená teplota)

Možnosti:
- výroba TÚV a riadenie kotla
- vykurovací okruh
- regulovanie prívodnej vody s teplotou až 100 °C
- 2 univerzálne výstupy
- 2 univerzálne vstupy
- bezpečnostný kontakt termostatu
- 230 V servopohon

Obsah:
- regulátor Uponor Smatrix Move H
- snímač prívodu/spiatočky
- vonkajší snímač

- trieda ochrany: IP30 II
- farma: tmavo šedá

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired

Uponor Smatrix Move regulátor prívodu X-157 Wired