UPONOR

Uponor Vario PLUS kľúč na ventily

- Nástroj pre montáž a demontáž ventilov plastového rozdeľovača

Uponor Vario PLUS kľúč na ventily

1009216

Uponor Vario PLUS kľúč na ventily

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]10
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]