UPONOR

Uponor Vario PLUS set upev.krúžkov

- Pre pripojenie segmentu (modulu) Uponor plastového rozdeľovača. Je potrebný len v prípade, ak potrebujete z rozdeľovača použiť jeden okruh napojený zhora – vymedzuje sa ním vzniknutá dištancia.

Uponor Vario PLUS set upev.krúžkov

1009215

Uponor Vario PLUS set upev.krúžkov

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]10
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]