UPONOR

Uponor Vario S manifold LS

- Rozdeľovač s uzatváracími ventilmi a poistnými krytmi
- Zberač s ventilmi na vyváženie okruhov

Uponor Vario S manifold LS

Uponor Vario S manifold LS 2X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 3X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 4X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 5X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 6X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 7X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 8X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 9X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 10X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 11X3/4 Euro
Uponor Vario S manifold LS 12x3/4 Euro