UPONOR

Uponor Vario S manifold LS

- Rozdeľovač s uzatváracími ventilmi a poistnými krytmi
- Zberač s ventilmi na vyváženie okruhov

Uponor Vario S manifold LS

1088045

Uponor Vario S manifold LS 2X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088046

Uponor Vario S manifold LS 3X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088047

Uponor Vario S manifold LS 4X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088048

Uponor Vario S manifold LS 5X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088049

Uponor Vario S manifold LS 6X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088050

Uponor Vario S manifold LS 7X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088051

Uponor Vario S manifold LS 8X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088052

Uponor Vario S manifold LS 9X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088053

Uponor Vario S manifold LS 10X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 248
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088054

Uponor Vario S manifold LS 11X3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 248
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]
1088055

Uponor Vario S manifold LS 12x3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 248
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]