UPONOR

Uponor Magna konzola rozdeľovača

- Obsahuje: 2x krátke konzoly, 2x dlhé konzoly, 1x inštalačný materiál: 8x skrutky 6x60mm, 8x plastová hmoždinka, 8x40mm

Uponor Magna konzola rozdeľovača

1045816

Uponor Magna konzola rozdeľovača

Bal. 11
Bal. 21
Jedn.ks
d [mm]
di [mm]
L [m]