UPONOR

Uponor Magna konzola rozdeľovača

- Obsahuje: 2x krátke konzoly, 2x dlhé konzoly, 1x inštalačný materiál: 8x skrutky 6x60mm, 8x plastová hmoždinka, 8x40mm

Uponor Magna konzola rozdeľovača

Uponor Magna konzola rozdeľovača