UPONOR

Uponor Meltaway rozdeľovač, 2 výstupy

- Dvojitý rozdeľovač

Uponor Meltaway rozdeľovač, 2 výstupy

1033634

Uponor Meltaway rozdeľovač, 2 výstupy 75 2x12 c/c500 6m

Bal. 11
Bal. 2
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]75
di [mm]
L [m]
s [mm]