UPONOR

Uponor Minitec chránička pre rúrky

- Chránička je vyrobená z PE-LD a slúži na ochranu potrubí priemeru 9,9 mm
v oblastiach dilatačných škár.

Uponor Minitec chránička pre rúrky

1005269

Uponor Minitec chránička pre rúrky 9,9mm 300x2mm

Bal. 1 [-]30
Bal. 2 [-]3600
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]2,0