UPONOR

Uponor Multi chránička pre rúrky

- Materiál PE-LD so štrbinou pre ochranu potrubia UFH až do 20 mm v priestore dilatačných škár.

Uponor Multi chránička pre rúrky

1000082

Uponor Multi chránička pre rúrky 20mm 300x5mm

Bal. 130
Bal. 210800
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]5,0