UPONOR

Uponor Nubos systémová doska bez izol.

- systémová doska pre inštaláciu na existujúcu izoláciu

Uponor Nubos systémová doska bez izol.

Uponor Nubos systémová doska bez izol. 14-16mm