UPONOR

Uponor Nubos systémová doska bez izol.

- systémová doska pre inštaláciu na existujúcu izoláciu

Uponor Nubos systémová doska bez izol.

1016703

Uponor Nubos systémová doska bez izol. 14-16mm

Bal. 110
Bal. 2140
Jedn.
d [mm]
di [mm]
L [m]