UPONOR

Uponor Multi obvodový dilatačný pás

- okrajový pás podľa DIN 18560, vyrobený z polyetylénu so samolepiacou zadnou stranou, samolepiaci pás na vonkajšej strane slúži ako tesnenie medzi okrajovým pásom a izoláciou

Uponor Multi obvodový dilatačný pás

1000080

Uponor Multi obvodový dilatačný pás 150x10mm

Bal. 1200
Bal. 2
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]10,0