UPONOR

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

1039933

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 16-16

Bal. 1 [-]20
Bal. 2 [-]80
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]