UPONOR

Uponor Tecto vyrovnávací prvok

- dilatačný prvok na zakrytie prechodov
- určený pre systémovú dosku Tecto

Uponor Tecto vyrovnávací prvok

1005481

Uponor Tecto vyrovnávací prvok 1,45m 200mm

Bal. 1 [-]28
Bal. 2 [-]504
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]