UPONOR

Uponor Tecto vyrovnávací prvok

- dilatačný prvok na zakrytie prechodov
- určený pre systémovú dosku Tecto

Uponor Tecto vyrovnávací prvok

Uponor Tecto vyrovnávací prvok 1,45m 200mm