UPONOR

Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR

- 24V snímač rosného bodu TR 2/3 a TK 1 PF
- detekcia kondenzácie
- montáž do omietnutých stropov/stien alebo na potrubie prívodnej vody

Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR

1000312

Uponor Space snímač rosného bodu TF 3 PR 24V

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]10
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]