UPONOR

Uponor Teck chránička black

Uponor Teck chránička black

1012860

Uponor Teck chránička black 25/20 50m

Bal. 150
Bal. 22500
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]50
s [mm]
1012864

Uponor Teck chránička black 28/23 50m

Bal. 150
Bal. 22000
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]50
s [mm]
1012869

Uponor Teck chránička black 35/29 50m

Bal. 150
Bal. 21400
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]50
s [mm]
1012872

Uponor Teck chránička black 43/36 25m

Bal. 125
Bal. 2600
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]32
di [mm]
L [m]25
s [mm]