UPONOR

Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Upevnenie odolné proti skrúteniu
- Prechod cez steny.

Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC

1070655

Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

Bal. 11
Bal. 25
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070656

Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35

Bal. 11
Bal. 25
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]