UPONOR

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka

1070621

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 16

Bal. 1 [-]40
Bal. 2 [-]160
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070622

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 20

Bal. 1 [-]20
Bal. 2 [-]7680
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070623

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 25

Bal. 1 [-]10
Bal. 2 [-]3840
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070624

Uponor S-Press PLUS ukončovacia zátka 32

Bal. 1 [-]5
Bal. 2 [-]1920
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]32
di [mm]
L [m]
s [mm]