UPONOR

Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU

1046400

Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 50-40-50

Bal. 13
Bal. 2288
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]50
di [mm]
L [m]
s [mm]