Menu
Uponor, s.r.o.

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

- Vyrobené z galvanizovanej ocele.
- Pre montáž násteniek Uponor Smart Aqua
- Poloha pripojení podľa daných otvorov
- Skrutky M6x12 podľa DIN 965. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

Uponor Smart Aqua  lišta so zalomením