UPONOR

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

- Vyrobené z galvanizovanej ocele.
- Pre montáž násteniek Uponor Smart Aqua
- Poloha pripojení podľa daných otvorov
- Skrutky M6x12 podľa DIN 965. S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

1057843

Uponor Smart Aqua lišta so zalomením

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]5
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]3,0