UPONOR

Uponor Smart Radi dvojitý krycí krúžok

- Vyrobené z polypropylénu, biely
- pre Uponor MLC 14 – 20 mm rúrky na prikrytie priechodu pripájacieho radiátorového potrubia cez podlahu a/alebo stenu.
- Požadovaný vnútorný rozmer (stred – stred rúrok) medzi dvoma MLC rúrkami prívod/spiatočka: 50 mm.Stupňovité výstupky možno ľahko oddeliť nožom podľa požadovaného rozmeru rúrky.
- Krycí krúžok pozostáva z dvoch polovíc, ktoré ručne zatlačíte k sebe.
- Materiál triedy B2 podľa normy EN 13501-1.

Uponor Smart Radi dvojitý krycí krúžok

Uponor Smart Radi dvojitý krycí krúžok  14-20 white double