UPONOR

Uponor Smart Radi prip.set pre radiátory

- Vyrobené z polystyrénu s odstrániteľným ochranným krytom(WLS 040)
- Izolačný box s požiarnou odolnosťou B1 podľa DIN 4102
- 100% podľa EnEV vo vonkajšej stene

Uponor Smart Radi prip.set pre radiátory

1013134

Uponor Smart Radi prip.set pre radiátory 16 h=215mm

Bal. 1 [-]10
Bal. 2 [-]240
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1007077

Uponor Smart Radi prip.set pre radiátory 16 h=240mm

Bal. 1 [-]10
Bal. 2 [-]240
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]