UPONOR

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN

- Nerezový rozdeľovač,
- Pripájacie šroubenie 1" vnútorný závit s plochým tesnením,
- Rozostup okruhov 50 mm,
- Osová vzdialenosť rozdeľovača a zberača je 215 mm.

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN

1088873

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 2xG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088874

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 3XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088875

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 4XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088876

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 5XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 2108
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088877

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 6XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088878

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 7XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088879

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 8XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088880

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 9XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 272
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088881

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 10XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 248
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088882

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 11XG3/4 Euro

Bal. 11
Bal. 248
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1088883

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 12XG3/4 EURO

Bal. 11
Bal. 248
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]