UPONOR

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN

- Nerezový rozdeľovač,
- Pripájacie šroubenie 1" vnútorný závit s plochým tesnením,
- Rozostup okruhov 50 mm,
- Osová vzdialenosť rozdeľovača a zberača je 215 mm.

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN

Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 2xG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 3XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 4XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 5XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 6XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 7XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 8XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 9XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 10XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 11XG3/4 Euro
Uponor Uni-X rozdeľovač H 1"SN 12XG3/4 EURO