UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 230V

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 230V

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 230V
Obj. č.1083577

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS466252031
Item no LVI2024538
Item no NRF8361244
Dĺžka (l)160 mm
Z-rozmery h85 mm
Z-rozmery w55 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 316
Množstvo balenia 4384

Dokumenty

Technical information
12 KB1116284

Technické informácie Smatrix (1116284)

Prehlásenie o zhode
811 B1132746

Uponor DoC SMATRIX 1071651 INT (1132746)