UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 24V

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 24V

Uponor Smatrix relé modul H/C M-1XX 24V
Obj. č.1083576

Podrobnosti o položke

Technické informácie

Položka (merná jednotka)ks
Item no VVS466252030
Item no LVI2024537
Item no NRF8361243
Dĺžka (l)80 mm
Z-rozmery h60 mm
Z-rozmery w15 mm
Množstvo balenia 11
Množstvo balenia 384
Množstvo balenia 42016

Dokumenty

Technical information
12 KB1116284

Technické informácie Smatrix (1116284)

Prehlásenie o zhode
811 B1132746

Uponor DoC SMATRIX 1071651 INT (1132746)