Uponor S-Press zatisna čeljust UPP1

- zatisna čeljust za Uponor MLC zatisne fitinge

Uponor S-Press zatisna čeljust UPP1

1015768

Uponor S-Press zatisna čeljust UPP1 40

VP1 [-]1
VP2 [-]108
EMkos
uPoints [-]
d [mm]40
di [mm]
L [m]
s [mm]
1015792

Uponor S-Press zatisna čeljust UPP1 50

VP1 [-]1
VP2 [-]108
EMkos
uPoints [-]
d [mm]50
di [mm]
L [m]
s [mm]