Uponor Vario PLUS kotni priključek

Uponor Vario PLUS kotni priključek

1032702

Uponor Vario PLUS kotni priključek 122/42

VP1 [-]1
VP2 [-]5
EMset
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]