Uponor Vario PLUS orodje za plast. razd.

- orodje za montažo in demontažo ventilov

Uponor Vario PLUS orodje za plast. razd.

1009216

Uponor Vario PLUS orodje za plast. razd.

VP1 [-]1
VP2 [-]10
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]