Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

- črpalčna grupa s termopogonom 230 V
- omejevalo maksimalne temperature sekundarnega krogotoka 50°C

Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

1095128

Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

VP1 [-]1
VP2 [-]60
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]