Uponor Combi Port PRO RC TWB

- toplotni izmenjevalec zalotan z bakrom ali z nerjavnim materialom (VA)
- regulacija diferenčnega tlaka
- temperaturno omejevalo temperature STV v stanovanje

Uponor Combi Port PRO RC TWB

1093770

Uponor Combi Port PRO RC TWB 15l/min

VP1 [-]1
VP2 [-]16
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1093778

Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 15l/min

VP1 [-]1
VP2 [-]16
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1093774

Uponor Combi Port PRO RC TWB 19l/min

VP1 [-]1
VP2 [-]16
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1093782

Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 19l/min

VP1 [-]1
VP2 [-]16
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]