Uponor Ecoflex vijak in matica

- set vijakov za H-izolacijski set

Uponor Ecoflex vijak in matica

1021999

Uponor Ecoflex vijak in matica

VP11
VP2
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]