Uponor RS distančnik

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij

Uponor RS distančnik

1046750

Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=5mm

VP11
VP2480
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]5
L [m]
s [mm]
b [mm]
1046751

Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=5mm

VP11
VP2240
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]5
L [m]
s [mm]
b [mm]