Uponor Multi orod. za vgrad. žične spone

Uponor Multi orod. za vgrad. žične spone

1034533

Uponor Multi orod. za vgrad. žične spone

VP1 [-]1
VP2 [-]
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]