Uponor MLC zunanja pregibna vzmet

- pregibna vzmet za Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi

Uponor MLC zunanja pregibna vzmet

1006639

Uponor MLC zunanja pregibna vzmet 14

VP1 [-]1
VP2 [-]550
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1006640

Uponor MLC zunanja pregibna vzmet 16

VP1 [-]1
VP2 [-]55
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013792

Uponor MLC zunanja pregibna vzmet 20

VP1 [-]1
VP2 [-]45
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013794

Uponor MLC zunanja pregibna vzmet 25

VP1 [-]1
VP2 [-]45
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]