Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

- črpalčna grupa s termopogonom 230 V
- omejevalo maksimalne temperature sekundarnega krogotoka 50°C

Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G