Uponor Smatrix Move regulator O X-157 Wired

- regulator temperature dovoda vode za sistem talnega ogrevanja
- obratovalni način: samo ogrevanje
- princip delovanja: kompenzacija glede na zunanjo temperaturo

Funkcije:
- aktiviranje mešalnega ventila
- tedenski program z devetimi vnaprej programiranimi urniki delovanja
- štirje prosto programabilni urniki delovanja
- logika črpalke pri samostojni vgradnji (samo regulator)
- logika črpalke v kombinaciji s Smatrix Wave ali Base priključnim modulom
- sprotna posodobitev informacij o temperaturi dovoda vode, zunanji temperaturi in temperaturi prostora
- sprotna posodobitev informacij o stanju mešalnega ventila
- sprotna posodobitev informacij o trenutnem dnevu prikazana v obliki grafike (komfortna in znižana temperatura)

Možnosti/opcije:
- regulacija priprave tople sanitarne vode in kotla
- ogrevalni krog tople vode
- regulacija temperature vode do 100°C
- dva napajana izhoda za splošno rabo
- dva vhoda za splošno rabo
- termostat z varnostnim kontaktom
- 230 V motorna glava mešalnega ventila

Sestoji iz:
- Uponor Smatrix Move regulatorja ogrevanja H
- 1x tipala dovoda/povratka
- ožičenega tipala zunanje temperature

- stopnja zaščite: IP 30 II
- barva: temno siva

Uponor Smatrix Move regulator O X-157 Wired

Uponor Smatrix Move regulator O X-157 Wired