Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 TH-G

- črpalčna grupa s termostatom 12-28°C
- omejevalo maksimalne temperature sekundarnega krogotoka 50°C

Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 TH-G

1095127

Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 TH-G

VP11
VP260
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]