Uponor Combi Port PRO RC TWB

- toplotni izmenjevalec zalotan z bakrom ali z nerjavnim materialom (VA)
- regulacija diferenčnega tlaka
- temperaturno omejevalo temperature STV v stanovanje

Uponor Combi Port PRO RC TWB

Uponor Combi Port PRO RC TWB 15l/min
Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 15l/min
Uponor Combi Port PRO RC TWB 19l/min
Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 19l/min