Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

- toplotni izmenjevalec zalotan z bakrom ali z nerjavnim materialom (VA)
- regulacija diferenčnega tlaka
- temperaturno omejevalo temperature STV v stanovanje
- omejevalnik temperature povratka (RTB)

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

1093772

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB 15l/min

VP11
VP216
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1093780

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB VA 15l/min

VP11
VP216
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1093776

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB 19l/min

VP11
VP216
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1093784

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB VA 19l/min

VP11
VP216
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]