Uponor Smart Aqua prazna zaključna doza Q&E SP

- za plastično baterijsko koleno

Uponor Smart Aqua prazna zaključna doza Q&E SP

1038470

Uponor Smart Aqua prazna zaključna doza Q&E SP 34/28 42/36

VP110
VP2200
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]