Uponor RS distančnik

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah

Uponor RS distančnik

1046477

Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=130mm

VP1 [-]1
VP2 [-]240
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1046478

Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=210mm

VP1 [-]1
VP2 [-]96
EMkos
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]