Uponor RS adapter S-Press PLUS S-Press PLUS

- galvansko kositrano
- izdelan iz DR materiala
- zatisnjenje brez posnetja

Uponor RS adapter S-Press PLUS S-Press PLUS

Uponor RS adapter S-Press PLUS S-Press PLUS 20-RS2
Uponor RS adapter S-Press PLUS 25-RS2
Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2