Uponor RS distančnik

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah

Uponor RS distančnik

Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=130mm
Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=210mm