Svojo odgovornost jemljemo zelo resno

Uponorjev okoljski načrt

Spodbujanje trajnostnih sprememb

Pregled in zmanjševanje našega vpliva na okolje

Podnebne spremembe in pomanjkanje virov sta aktualni temi v gradbeništvu in konstrukciji. V gradbenem okolju se porabi veliko virov in je na primer odgovorno za skoraj 40 % svetovnih emisij toplogrednih plinov v zvezi z energijo.

Ker poslujemo v panogi z močnim vplivom na trajnostno življenje, želimo s postavljanjem novih standardov in z dobrim zgledom prispevati k bolj trajnostni prihodnosti. V Uponorju smo že dolgo zavezani k trajnosti in naš cilj je postati priznan vodilni akter na področju trajnostnih gradbenih in infrastrukturnih rešitev. Naša paleta izdelkov, storitev in rešitev je ustvarjena za odzivanje na spremembe in izzive prihodnjih desetletij.
 

Naši namenski okoljski cilji

*Izhodiščno leto 2019
 
 

Emisije toplogrednih plinov
(obseg 1 in 2) do leta 2027*

Emisije toplogrednih plinov
(obseg 3) do leta 2027*

 

-75%

-20%

Energetska intenzivnost
do leta 2027*

Delež certificirane električne energije
iz obnovljivih virov do leta 2025

Reciklirani odpadki
do leta 2027

-15%

100%

100%


 

Okoljski podatki iz leta 2022

*V primerjavi z letom 2021
**Glejte Uponor Pregled o trajnosti 2022
 
 

 Emisije toplogrednih plinov
 (obseg 1 in 2)*

Delež energije
iz obnovljivih virov

 

–45 %

98%

Energetska intenzivnost**

Vodna intenzivnost**

Reciklirani odpadki

-17%

–5 %

83%


 
Uponor Pregled o trajnosti 2022

Uponor Pregled o trajnosti 2022

Uponor Sustainability Review podrobno opisuje ambicije, delo in dosežke na področju trajnosti skozi leto.

PDF 12 MB

Kako utiramo pot k bolj trajnostni prihodnosti

Naša pot k ogljični nevtralnosti

Spremljamo emisije toplogrednih plinov in jih sistematično zmanjšujemo vzdolž celotne vrednostne verige, opredelili smo jasno pot in mejnike za prihodnost.

Trajnostni razvojni cilji

Predani smo razvojnim ciljem ZN in opredelili smo štiri, glede katerih lahko dosežemo pomemben učinek.

Trajnostne rešitve

Ponujamo rešitve, s katerimi lahko naše stranke dosežejo okoljske cilje.