Uponor Slovenija
Generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji:
DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

Smatrix pulse app PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 1. Upravljavec podatkov

  Uponor GmbH (“Uponor”)
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Nemčija
   
 2. Kontaktni podatki

  Uponor GmbH
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Nemčija
  privacy@uponor.com
   
 3. Ime pravilnika o zasebnosti

  Uponor Smatrix Pulse
   
 4. Namen obdelave in pravna podlaga zanjo

  Uponor zbira osebne podatke o uporabniku (»Uporabnik«) storitve Uponor Smatrix Pulse (»Storitev«). 

  Osebni podatki se lahko s strani Uponorja in v njegovem imenu uporabljajo za naslednje namene:
   
  • vzdrževanje in razvoj aplikacije ter Uponorjevih izdelkov in storitev;
  • namene trženja in komunikacije, kot so izvajanje trženjskih raziskav, neposredno trženje, samodejno trženje, obveščanje uporabnikov o novih funkcijah, novih izdelkih ali predstavitvah in posebnih promocijah;
  • vzdrževanje in razvijanje odnosov z uporabniki;
  • uveljavljanje Uponorjevih pravic;
  • izvajanje Uponorjevih obveznosti do uporabnikov ter obravnavanje, ovrednotenje in izvrševanje obveznosti in odgovornosti uporabnikov in Uponorja ter
  • statistične in analitične namene.

  Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnika je izvedba dogovora med uporabnikom in Uponorjem glede uporabe aplikacije in storitev, ki jih zagotavlja (glej člen 6.1 (b) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 2016/679, »GDPR«). V nekaterih primerih lahko Uponor obdeluje tudi osebne podatke uporabnika na podlagi svojih legitimnih interesov, da bi analiziral uporabo aplikacije, jo nadalje razvijal in tržil svoje izdelke in storitve (glej člen 6.1 (f) GDPR). Obdelava lahko temelji na soglasju uporabnika, če tako soglasje zahtevajo veljavni zakoni ali predpisi.

  Uponor lahko osebne podatke uporabnika hrani toliko časa, kolikor jih potrebuje za zgoraj navedene namene, vendar običajno ne dlje kot deset let.
   
 5. Vrste osebnih podatkov

  Naslednje informacije Uponor obdeluje za namene zagotavljanja aplikacije in z njo povezanih storitev: 

  • Ime in mesto uporabnika
  • telefonska številka
  • e-poštni naslov
  • ID namestitve
  • osebno geslo
  • ID naprave/serijska številka
  • opis namestitve
   
 6. Redni viri podatkov

  Osebni podatki so zbrani predvsem od uporabnika aplikacije ali prek aplikacije.
 7. Redno razkritje podatkov in prenos podatkov zunaj EU ali EGP

  Uponor lahko osebne podatke razkrije in jih prenese zunaj EU ali EGP-ja v skladu z veljavno zakonodajo ter ob upoštevanju omejitev, ki jih določa veljavna zakonodaja:

  • skladno s pogodbo, sklenjeno med ustreznimi Uponorjevimi pravnimi osebami, ki vključuje standardne pogodbene klavzule Evropske komisije, ki zagotavljajo, da so vzpostavljeni zadostni mehanizmi za varstvo podatkov, ter pooblaščenim tretjim osebam, vendar pod pogojem, da sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov za namene, navedene v tem pravilniku o zasebnosti. Te pooblaščene tretje osebe lahko vaše osebne podatke obdelajo tudi zunaj EU ali EGP-ja skladno s pogodbo, sklenjeno med družbo Uponor Corporation in/ali njenimi podružnicami, ki vključuje standardne pogodbene klavzule Evropske komisije, ki zagotavljajo, da so vzpostavljeni zadostni mehanizmi za varstvo podatkov. Družba Uponor Corporation bo od teh tretjih oseb zahtevala, da ohranijo zaupnost vseh takih prenesenih osebnih podatkov in da jih zaščitijo z ustreznimi ukrepi;
  • na podlagi soglasja ali
  • na drugačne načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

  Osebni podatki so lahko zaradi tehničnih razlogov ali razlogov, ki so povezani z uporabo podatkov, shranjeni tudi v strežnikih zunanjih ponudnikov storitev (tudi zunaj EU/EGP), ki lahko obdelajo podatke v imenu Uponorja.

  Vsi prenosi osebnih podatkov morajo biti izvedeni v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679) in vso veljavno zavezujočo zakonodajo, kot je bilo spremenjeno.

  Uponor bo poleg zgoraj navedenega morda moral osebne podatke razkriti oblastem. Uponor lahko osebne podatke razkrije in jih drugače obdela v skladu z veljavno zakonodajo tudi za zaščito svojih zakonitih interesov. 

   
 8. Načela varstva osebnih podatkov – Možnosti tehničnega in organizacijskega nadzora

  Uponor bo zagotovil izvajanje in vzdrževanje ustreznih tehničnih in organizacijskih zaščitnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov v svoji celotni organizaciji. Uponor bo poleg tega pred kakršnim koli prenosom ali razkritjem osebnih podatkov, ki je opisan v tem pravilniku o zasebnosti, kateri koli tretji osebi zagotovil ustrezno raven varstva podatkov, in sicer s sklenitvijo sporazumov ali z drugimi sredstvi, ki jih zahteva zakonodaja.

  Možnosti tehničnega nadzora:
  Fizično gradivo je shranjeno v zaklenjenih prostorih z omejenim dostopom. Vsi sistemi IT so zaščiteni s programsko opremo za zaščito operacijskega sistema. Za dostop do sistemov je treba vnesti uporabniško ime in geslo, prenosi podatkov pa so izvedeni prek močno šifriranih kanalov.

  Možnosti organizacijskega nadzora:
  V Uponorjevih organizacijah so za uporabo osebnih podatkov opredeljena navodila, dostop do sistemov IT, vključno z osebnimi podatki, pa je dovoljen samo osebam, ki so upravičene do dostopa na podlagi njihovih delovnih nalog ali vloge ter za katere veljajo obveznosti glede zaupnosti osebnih podatkov.
   
 9. Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo 

  Če ne veljajo morebitne druge omejitve, ima vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pravico do dostopa do vseh osebnih podatkov, ki jih Uponor hrani. Vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima tudi pravico, da Uponorju pošlje zahtevo za popravek, izbris ali ustavitev uporabe morebitnih napačnih, nepotrebnih, netočnih ali zastarelih osebnih podatkov. Vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko tudi prekliče morebitno soglasje, ki ga je podelil, in se odjavi od vsega neposrednega trženja. 

  Vse zahteve je treba poslati na naslov, ki je navedene v zgornjem razdelku 2. Uponor vse zahteve obdela v najkrajšem možnem času. Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ni zadovoljen z Uponorjevo odločitvijo ali ukrepi, ima pravico do vložitve pritožbe pri organu za varstvo podatkov v svoji državi.