Uponor

Betalar vi för lite för vårt vatten?

Vi har talat med Ilari Aho - VP för Hållbarhet och Regulatoriska händelser på Uponor på World Water Congress 2022, i Köpenhamn för att summera lite av diskussionerna från IWA High-Level Summit vars tema detta år var "Partnerskap för Smarta Levande Städer - vatten är nyckeln till ett hållbart klimat".

Välkommen till Urbanista Blogg - där vi diskuterar de utmaningar som finns inom dricksvattenhantering för de nordiska städerna. Från säker dricksvattentransport och dagvattenhantering till byggande av hållbara urbana livsmiljöer. Bloggarna är baserade på Urbanista podcast avsnitt. Denna blogg kommer från en intervju med Ilari Aho, VP Hållbarhet och Regulatoriska angelägenheter inom Uponorkoncernen, om hans intryck från IWA High Level Summit vars tema 2022 var Partnerskap för Smarta Levande Städer - vatten är nyckeln till klimatåtgärderna.

Vad är ditt helhetsintryck från konferensen?

Vi enades om att effektiv och transparent övervakning är det som driver förbättringarna inom vattensektorn och som löser vattenrelaterade problem. Det finns dock ingen patentlösning som passar alla beslut, som kan kopieras in i något annat sammanhang. Övervakningen behöver förbättras och ske underifrån vilket engagerar samhället som övervakningen gäller. 

Likväl som de mest uppenbara intressenterna (regering/riksdag, skolor, vattenleverantörer, tillverkare) skall vi även ta hänsyn till de som brukar vattnet, t ex byggnader och industrier som använder mycket vatten i tillverkningsprocesserna. Vattenrelaterade problem blir inte lösta om vi inte integrerar med industrier med hög energiförbrukning, dessa företag investerar i byggnader, teknologi och ledningssystem som spelar en fundamental roll i hur mycket vatten som används.
Se hela den engelska intervjun!

Hur engagerar vi intressenterna?

Det enklaste vore att säkerställa att det finns vatten tillgängligt för hela spektrat av intressenter, från de som använder stora mängder vatten till bostadsområden för låginkomsttagare. Och att lösningen kommer från kommunerna. Från botten och upp inte från toppen och ned. Att engagera dessa är mycket viktigt. Inom varje kommun skall det finnas förvaltningar som tar hand om det lokala vattensystemet, lokala och/eller globala leveranskedjor som levererar till vattensystemen, och, det viktigaste av allt, invånarna/brukarna som man verkligen behöver lyssna på för att förstå vilka behov som finns. 

Hur kan Norden börja samarbeta med städernas vattenförvaltningar?

De nordiska länderna har inga problem med försörjningen men risker finns istället med vatten från hårdgjorda ytor vid ökande regnmängder och översvämningar. Något vi behöver fokusera på är hybrid grön-grå infrastruktur. naturbaserade lösningar kombinderade med smarta handgjorda system.Till exempel har man i Köpenhamn kombinerat handgjord avrinning för dagvatten med rekreationsområden för att skapa nya badplatser.

Betalar vi för lite för vårt vatten?

Globalt täcker inte kostnaden för vatten investeringen. De nordiska länderna, som så många andra länder på jorden, håller på med renoveringar av vattennäten. Vi ligger inte i fas med uppdateringen av infrastrukturen. So, detta ställer några viktiga frågor. För det första, vilka renoveringslösningar kan vi ta fram, som gör att infrastrukturen ligger i fas? För det andra, hur kan ett vattenförsörjningssystem designas som påverkar kostnaderna på ett realistiskt sätt men som inte resulterar i orättvisa system som påverkar de mest sårbara i samhället?

Var börjar vi?

Från ett socialt perspektiv. Designa lösningar som underhåller och bevarar de socialt acceptabla (kostnader) av investeringen som vi lägger på vattensystemen. Det är det enda sättet som vi kan få acceptans för att nå hållbarhetsmålen. Men det är inte lätt, lösningen skulle vara på Nobelprisnivå.

Vilka hållbarhetsmål skall vi fokusera på?

En talare idag sa att de hållbara utvecklingsmål i sig själva bara är en rubrik. Men under denna huvudrubrik finns cirka 160 mycket konkreta, mätbara, handlingskraftiga mål och det är dessa mål vi måste förstå och använda för att definiera vad vi behöver göra.

Som Einstein sa, "förenkla saker så mycket det går men inte mer än det, för då börjar du dra fel slutsatser".
Lyssna till hela den engelska intervjun
Dela