Uponor
Produkter

Fjärrvärme- och Fjärrkylesystem

Rör för värme och kyla med unik isolering

Uponor Infra har över 40 års erfarenhet av tillverkning av fjärrvärme- och fjärrkylerör. Våra isolerade rörsystem kan även användas till isolerad vattentransport, avloppsledningar och specialdesignade industriapplikationer. Produkter av mycket god kvalitet kombinerat med hög leveranssäkerhet, teknisk support och fältservice skapar en helhet vår växande kundkrets uppskattar.

Wehotherm Standard Fjärrvärmerör är Uponor Infras rörsystem med fastskummad PUR-isolering, vilken ger den färdiga rörledningen fördelar som inte kan uppnås med andra isoleringsmetoder. De viktigaste fördelarna är små värmeförluster, korrosionsskydd, snabb installation, servicefrihet och lång livslängd. Wehotherm tillverkas enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme och kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagångssätt och testningsfrekvenser.

Rören finns i dimensionerna DN20-1200 samt tvårörssystem till och med dimension DN250. Wehotherm uppfyller Fjärrvärmekulvertkraven enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser och har EHP-certifikat för dimensionerna DN20-1200. Produktionen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Wehotek isolerade PE-tryckrörssystem för industrin är ett system för skräddarsydda isolerade rör och rördelar. Wehotek tillverkas enligt olika standarder beroende på projektspecifikation. Systemet är korrosionsbeständigt, utrymmesbesparande och har lång livslängd. Stora tidsbesparingar i installationstid jämfört med konventionell rörisolering – så snart rören har installerats är över 95 % av ledningen isolerad.

Isolering och mantel uppfyller kraven enligt EN253:2019.

Fördelar med Wehotherm och Wehotek

  • Unik PUR-isolering
  • Små värmeförluster
  • Korrosionsskyddade
  • Snabba installationer
  • Lång livslängd

Uponor Infra - Till Er Tjänst!

Smarta system och hållbara plastprodukter för underjordisk infrastruktur

Våra produkter för fjärrvärme och industri

Wehotek Industrirör

Wehotek för fjärrkyla och rörupphängningar

Wehotherm

Wehotherm fjärrvärmerör med unik PUR-isolering

Mer info om Fjärrvärme och Fjärrkyla

Wehotherm

Wehotherm

Produktinformation

PDF 5 MB
Portionsskum

Portionsskum

Doseringstabell

PDF 69 KB
Hantering, mottagning och lagring av isolerade rör, delar och tillbehör

Hantering, mottagning och lagring av isolerade rör, delar och tillbehör

Instruktion

PDF 961 KB
T-muffar

T-muffar

Monteringsinstruktion

PDF 80 KB
Mantelrör dimension 315

Mantelrör dimension 315

Projekteringsnomogram

PDF 92 KB
Wehotherm och Wehotek

Wehotherm och Wehotek

Installationsanvisning

PDF 4 MB
Wehotek Isolerade PE Tryckrörssystem

Wehotek Isolerade PE Tryckrörssystem

Produktinformation

PDF 1 MB
Wehotek Industrirörsystem

Wehotek Industrirörsystem

Produktinformation

PDF 381 KB
Wehotherm

Wehotherm

Byggvarudeklaration

PDF 52 KB

Power boost för Stockholm Exergi ❯


Förnyelse av fjärrvärmeledning Tensta-Vinsta

Stora rördimensioner för Tallins fjärrvärmenät ❯


1.1 kilometer av isolerade rör i dimension 1000 mm

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggfjärrvärme.se

Våra produkter för fjärrvärmedistribution hittar du här!

Spillvattensystem

Ultrafamiljen består av tre självfallsrör: Ultra Rib 2, Ultra Double och Ultra Classic

Tryckrörssystem

Säker transport av gas, dricksvatten eller spillvatten i säkra, hållbara tryckrör

Weholite

Weholite - standardiserad eller designad lösning - du väljer!