Uponor
Produkter

Wehotek Industrirör

Wehotek – isolerade PE-tryckrörssystem

Wehotek isolerade PE-tryckrörssystem för industri och rörupphängningar förhindrar effektivt att rören fryser. Wehotekrör med polyetenmantel kan installeras i mark eller i luft och Wehotek-rör med galvaniserad spiromantel installeras endast i luften.

Isoleringen är mekaniskt hållbar och det är möjligt att montera rörupphängningar direkt på mantelröret och därigenom slippa köldbryggor och eventuella läckagepunkter. Dessutom är det möjligt att gå på det isolerade röret utan att röret tar skada.

Wehotekrör kan förses med en eller flera profiler avsedda för montage av värmekablar. En självreglerande värmekabel lagerförs, även andra värmekablar levereras efter specifikation.

För specialapplikationer kan rör tillverkas med t.ex. PVC-, PP-, GRP eller PVDF-mediarör samt syrafast spiro- eller stålmantel.

Wehotek designas inför varje enskilt projekt. Kontakta oss för din designade lösning.

Upphängning av isolerade Wehotek-rör

Rörelementen hängs upp med hjälp av Wehotek-rörupphängningar från mantelröret eller genom att använda lösa glidholkar. För att styra elementens axiella rörelser används Wehotek-glidunderlägg, som är försedda med PE-glidprofil. Glidunderläggen svetsas fast eller monteras med skruvar.

Vid väggmontage används Wehotek-rörupphängning/PE-glidholkskombination för att styra elementens axiella rörelser. Rörupphängningarna svetsas fast eller monteras med skruvar. Elementens sidorörelser kan styras med hjälp av Wehotek-sidorörelseunderlägg, som är försedda med PE-glidprofil.

Wehotek-rörupphängningar, -glidunderlägg och -klamrar tillverkas som standard av stålmaterial S235JR och är varmförzinkade enligt SFS-EN ISO 1461. Wehotek-rörupphängningar, -glidunderlägg och -klamrar levereras utan bultar och muttrar.

Fördelar med Wehotek

 • Små värmeförluster
 • Isoleringen tål yttre belastningar t.ex. kan en person gå på isoleringen
 • Installationstiden förkortas
 • Antalet rörstöd minskar
 • Bättre korrosionsbeständighet
 • Sparar utrymme
 • Fältarbetet vid installationsplatsen minskar
 • Långa stödavstånd
 • Enkel rörupphängning
 • Hög kvalitet på isoleringen
 • Lång livslängd

Mer om Wehotek

0

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Fjärrvärme- och Fjärrkylesystem

Transport av värme eller kyla i säkra och hållbara rör

Markförlagda ventilationssystem

Markförlagd ventilation är kostnadseffektivt, spar installationstid och frigör byggbar yta

Tryckrörssystem

Transport av gas, spillvatten och dricksvatten i säkra och hållbara tryckrör

Weholite

Traditionell eller en designad lösning - Du väljer!