Uponor
Produkter

Opto kabelskyddsrör

Opto lågfriktionsrör för fiberblåsning

Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Dimensionerna är 16, 25, 32, 40 och 50 mm. Rören är lågfriktion och uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar. Rören levereras på stabila engångstrummor eller på ring.

Optorören har en slät insida med en mycket låg friktion ett s k lågfriktionsrör. Detta skyddsrör används vid installationer med optokabel ofta vid längre sträckor. Den låga friktionen möjliggör inblåsning av optokabel upp till flera kilometer.

Opto tillverkas och provas enligt Uponors fabriksstandard som inkluderar kraven enligt specifikation EBR KJ41 med avseende på styvhet och godstjocklek.

Vid förläggning av optorör bör systemet innehålla så få kurvor som möjligt, med hänsyn till uppnåbara blåslängder. Vid plöjning används rör i dimension 16/10, 16/12, 25/20,4, 32/26, 40/32,6 eller 50/40,8.

Hantering av trummor
Vid transport och hantering är det viktigt att använda lämplig utrustning och visa aktsamhet. Avlastning av bilar ska alltid utföras med en kran eller gaffeltruck. Tippa inte av trumman från bilen.

Läs mer om hantering av trummor i Uponor Teknisk Handbok.


                

Fördelar med Opto-rör

  • Tillverkat i PE
  • Lågfriktionsrör
  • Säker leverans på stabila engångstrummor eller på ring
  • Flera kilometer optokabel kan blåsas i rören p g a låg friktion
  • Tillverkas enligt Uponors fabriksstandard
  • Uppfyller kraven i EBR KJ41 med avseende på styvhet och godstjocklek

Dålig täckning på mobilen

Idag använder vi vår mobiltelefon för att betala parkeringen. Funkar inte den så...

Mer om Opto

Sortiment 2022

Kabelskyddsrör Opto och Delar

PDF 337 KB
Kabelskyddsrörssystem Opto

Kabelskyddsrörssystem Opto

Kapitel 9.2 - Teknisk Handbok

PDF 189 KB
Uponor Kabelskyddssystem Opto

Uponor Kabelskyddssystem Opto

Byggvarudeklaration

PDF 86 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer info från Uponor Infra

Dagvattensystem IQ

Uponor IQ dagvattensystem med hållbara rör och delar och lång livslängd

Dräneringssystem

Dränering av hus, vägar och jordbruksarealer med täta system

Kabelskyddsrörssystem

Samtliga produkter för skydd av kablar

Weholite

Ett helt tätt system för många applikationer i hur långa längder som helst eller som en skräddarsydd produkt